6331361252212736 A Fish Beauty Neville Derma Lab EX皮秒淨白水絲凝膜 Neville Derma Lab EX皮秒淨白水絲凝膜 美白淡斑🤺🤺擊退黑色素🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️ . 💁🏻‍♀️店主用完勁白淨呀、又一值得新品推介‼️ 首先張Mask係超薄😍😍敷落去好水潤💦 好多美白野用完都好乾😫 依個敷完完全冇乾既感覺👍🏻👍🏻 . 功效❤️ ✅強效淡化面部斑點及色斑 ✅高效美白亮肌 ✅賦活沉睡 Product #: afishbeauty-Neville Derma Lab EX皮秒淨白水絲凝膜 2022-08-01 Regular price: $HKD$23.0 Available from: A Fish BeautyIn stock